• Mootorsõidukijuhi tervisetõend 35€
  • Enne vastuvõtule tulekut täitke: www.terviseportaal.ee -> tervisetõendid ja deklaratsioonid – > uue tõendi taotlemine.
   Vastuvõtule tulge eelnevalt 2h söömata-joomata ja võtke kaasa oma kaugele vaatamise prillid ja vajadusel kuuldeparaat.
 • Relvaloa tervisetõend 25€
  • Eelnevalt on vajalik käia ära psühhiaatri juures, kes väljastab otsuse.
 • Abipolitseiniku ja kaitseliidu tervisetõend 25€
 • Tervisetõend tööleasumiseks koos kopsuröntgeniga ( tõend 20 € + röntgen ~20€)
 • Tervisetõend tööleasumiseks koos roojaprooviga (tõend 20 € + roojaanalüüs ~ 55€)
 • Tervisetõend tööleasumiseks koos kopsuröntgeni ja roojaprooviga ( tõend 20€ + röntgen ~20€+ roojaanalüüs ~ 55€)
 • Tervisetõend (kindlustusele, turismifirmale, spordiklubile, pankadele, välisriikitööle või õppima asujale, akadeemiliseks puhkuseks, spordivõistlusel osalemiseks, patsiendi või ka tööandja nõudmisel/soovil 15€

Kindlustamata patsiendi vastuvõtule/koduvisiidile lisanduvad uuringute ja analüüside hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale.

 • Kindlustamata patsiendi perearsti esmane vastuvõtt 35€
 • Kindlustamata patsiendi perearsti korduv vastuvõtt 20€
 • Kindlustamata patsiendi pereõe esmane vastuvõtt 20€
 • Kindlustamata patsiendi pereõe korduv vastuvõtt 10€
 • Kindlustamata patsiendile korduva digiretsepti väljastamine 10€
 • Kindlustamata patsiendi koduvisiit 50€
 • Puukentsefaliidi vaktsiin 33€
 • Kindlustatud patsiendi koduvisiit 5€
  • Välja arvatud rasedad ja alla 2 aastased lapsed.
 • Perearsti vastuvõtt, Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi olemasolul, erakorralise
  meditsiinilise probleemi korral on tasuta.
 • 2023/2024 hooaja gripivaktsiin 13 €
 • Perearstikeskuses saab teenuste ja tõendite eest maksta nii kaardiga kui sularahas.
 • Vere-, uriinianalüüside ja teiste lisauuringute tegemine kindlustamata patsiendile või
  patsiendi soovil on tasuline, vastavalt Haigekassa ja labori hinnakirja alusel.
 • Perearstid ei väljasta puudumistõendeid, lasteaiatõendeid ega laagritõendeid.